FÖRELÄSNINGAR

BOKA EN FÖRELÄSNING


  • Hälsa, kost & din unika förmåga att övervinna det mesta
  • Läkekonsten ur ett holistiskt perspektiv
  • Vedisk homeopati
  • Vedisk anatomi
  • Irisanalys
  • Pulsläsning
  • Ayurveda


Vill du eller ni deltaga på en föreläsning? KONTAKTA MIG:FÖRELÄSNINGAR


Hälsa, kost & din unika förmåga att övervinna det mesta

Målgrupp: Alla som vill lära sig om hälsa för att må bra och prestera bättre. Inga förkunskaper erfordras.


Tid: 1 eller 2 timmar eller enligt önskemål

Föreläsningen innehåller massor av kunskap och inspiration om mat, hälsa och mental träning och vad du kan göra för att lyfta hälsa och välmående till nya nivåer. Du kommer att få större förståelse om kost, hälsa och kroppens biokemi. Föreläsningen avslutas med en frågestund.


Läkekonsten ur ett holistiskt perspektiv

Målgrupp: Alla som vill förstå hur vi kan förbättra vårt välmående och skapa balans. Inga förkunskaper nödvändiga.


Tid:  1 – 2 timmar

Detta är en föreläsning som vänder upp och ner på många etablerade hälsosanningar.

 

 

Vedisk homeopati

Målgrupp: Alla som önskar kunskap i homeopatins läkande egenskaper och dess kopplingar till ayurvedan. Inga förkunskaper nödvändiga.

 

Tid: 1 – 2 timmar

Går igenom grunderna för att ge en större förståelse om homeopatins unika läkande egenskaper och användning.

 

 

Vedisk anatomi

Målgrupp: Alla som önskar kunskap i anatomi ur ett vediskt perspektiv. Inga förkunskaper nödvändiga.

 

Tid: 1 – 2 timmar

En föreläsning utifrån de 5 elementen, de 25 prakritis och de 3 principerna vata, pitta och kapha och deras relation med varandra. Vi ser också på de olika organens mentala intelligens.

 

 

Irisanalys

Målgrupp: Alla som önskar få kunskap om irisanalys som ett analysverktyg. Inga förkunskaper nödvändiga.

 

Tid: 1 – 2 timmar

En föreläsning där jag förklarar uppkomsten, grunderna samt hur jag använder irisanalys som ett verktyg för att ställa en analys för hälsa.

 

 

Pulsläsning

Målgrupp: Alla som önskar få kunskap om pulsläsning som ett analysverktyg. Inga förkunskaper nödvändiga.

 

Tid: 1 – 2 timmar

En föreläsning där jag går igenom hur vi kan använda oss av pulsläsning som ett analysverktyg. Deltagarna kommer att få lära sig enklare tillämpning av pulsläsning.

 

 

Ayurveda

Målgrupp: Alla som önskar få kunskap om ayurveda, ”kunskap om livet”, ett 5 000-6 000 årigt medicinskt hälsosystem från Indien. Inga förkunskaper nödvändiga.

 

Tid: 2 timmar

Jag förklarar Ayurveda som begrepp och pratar om de fem elementen, de 25 prakritis samt Vata, Pitta och Kapha.


Beställarens önskemål: 

Ulf specialdesignar efter era behov där ni är just nu!

För att boka föreläsning: